Tỉnh Bình Định có 22 xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 4/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 1.673 xã khu vực I (xã còn khó khăn), 210 xã khu vực II (xã bước đầu phát triển), 1.551 xã khu vực II (xã đặc biệt khó khăn).

Trong số đó, tỉnh Bình Định có 22 xã khu vực III thuộc 5 huyện: Hoài Ân (3 xã: Đăk Mang, Bok Tới, Ân Sơn), Vĩnh Thạnh (5 xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận), Tây Sơn (xã Vĩnh An), An Lão (8 xã: An Hưng, An Trung, An Dũng, An Vinh, An Quang, An Nghĩa, An Toàn, thị trấn An Lão), Vân Canh (5 xã: Canh Liên, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Hiệp, thị trấn Vân Canh).

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các xã thuộc khu vực III nêu trên, nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng chính sách áp dụng đối với xã khu vực III.

Quyết định 861 thay thế các quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 và các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 582 ngày 26/4/2017, Quyết định 103 ngày 22/01/2019, Quyết định 72 ngày 16/01/2021).

Theo Quyết định 33 ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025, xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là xã có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên; chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên hoặc có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% và có một trong các tiêu chí: hơn 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của xã; hoặc có số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên; hoặc số lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm hơn 80% tổng số lao động có việc làm; hoặc đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài hơn 20km, trong đó có hơn 50% chưa được rải nhựa hoặc đổ bê tông.

(www.binhdinhplus.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *