Lễ hội Cầu Ngư và Tục thờ Cá ông – Thần Nam Hải ở Vạn Đầm Xương Lý, Nhơn Lý (Quy Nhơn)

Phong tục thờ Cá Ông – Thần Nam Hải là một trong những văn hóa đặc trưng của ngư dân vùng biển ở Việt Nam nói riêng cũng như ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới nói chung.Có rất nhiều giai thoại được người xưa kể lại về Cá Ông – Thần Nam Hải (Cá Voi) cứu vớt ngư dân lúc bão táp hay hoạn nạn. Và chính vì thế, để nhớ ơn Thần Nam Hải và cầu mong cho cuộc sống đi biển được no đủ bình an, ngư dân đã lập nên các miếu thờ, lăng thờ để hằng năm (theo văn hóa địa phương mà thời gian khác nhau) – thường là đầu năm, tổ chức lễ hội Cầu Ngư. Vạn Đầm Xương Lý – Nhơn Lý thường tổ chức lễ hội Cầu Ngư vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Phần lễ thường được tổ chức vào 16h chiều ngày mùng 9, với nghi thức Lễ tế thần, đọc văn tế ca ngợi công đức và xin rước thần Nam Hải về Lăng để nhân dân thờ phụng.

Với ước mong cầu xin thần Nam Hải ban cho vạn chài mùa bội thu, thuyền ra khơi xuôi chèo mát mái, khi trở về tôm cá đầy ghe. Phần lễ này thường được gọi với tên riêng là Lễ Cung Nghinh Thủy Lục (Rước thần Nam Hải về nhập điện)Đan xen với phần lễ, là phần hội, diễn ra vào ngày mùng 10 với các trò chơi dân gian truyền thống và hát bội (Tên gọi khác là hát bộ, tuồng, luông tuồng – một loại hình nhạc kịch thịnh hành tại Việt Nam, nhưng ở mỗi địa phương vùng miền, nó lại mang những nét đặc trưng khác nhau do văn hóa, ngôn ngữ,…).

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, các địa phương ngừng tổ chức các phần hội và do đó lễ hội cầu ngư ở Nhơn Lý năm nay không có phần trò chơi dân gian và hát bội.

, , ,

Trả lời