Hỗ trợ kinh phí thi đấu cho 4 đội Bóng đá trẻ Bình Định trong năm 2021

Đó là nội dung tại văn bản số 2576/UBND-VX ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 1202/STC-TCHCSN ngày 28/4/2021 về kinh phí thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên các đội Bóng đá trẻ Bình Định trong năm 2021 do ngân sách tỉnh đảm bảo. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ chế độ chi hoạt động thể thao thành tích cao, tính toán, phân bổ dự toán lại cho đội bóng đá trẻ, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, Sở Tài chính có văn bản số 1202/STC-TCHCSN ngày 28/4/2021 trình UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đội bóng đá trẻ Bình Định. Cụ thể, Công ty Cổ phần Bình Định Sport thực hiện công tác đào tạo và trực tiếp thanh toán cho 04 đội bóng đá trẻ (U13, U15, U17, U19) với số tiền 1.240.000.000 đồng (bao gồm phụ cấp lương cho các Huấn luyện viên đội bóng đá trẻ và chi phí tập huấn, thi đấu và lệ phí tham dự các giải trẻ cho 4 đội).

Đối với Sở Văn hóa và Thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao) có trách nhiệm đề nghị Công ty Cổ phần Bình Định Sport hỗ trợ kinh phí phù hợp với kế hoạch đăng ký tập huấn, thi đấu tại các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong năm 2021, đồng thời theo dõi và báo cáo cơ quan thẩm quyền về tiến độ tài trợ của Công ty Cổ phần Bình Định Sport trong năm.

Trả lời