Bình Định được bổ sung 6,6 tỷ đồng cho công tác bảo vệ và phát triển rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 890/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 về việc bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

Theo đó, bổ sung 426,668 tỷ đồng từ nguồn chi các hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 (phần nhiệm vụ chi thường xuyên bố trí trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020) cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Trong đó, bổ sung cho các bộ, cơ quan Trung ương là 71,768 tỷ đồng và bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các địa phương là 354,9 tỷ đồng. Tỉnh Bình Định được bổ sung 6,6 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

(www.binhdinhplus.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *