Bình Định đứng 7/63 tỉnh, thành phố về chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2020

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)- 2 thành viên của Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) vừa tổ chức Hội thảo công bố trực tuyến “Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh POBI 2020”.

Theo đó, năm 2020 tỉnh Bình Định xếp hạng 7/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với 88,13 điểm (năm 2019 xếp hạng 7/63 tỉnh, thành phố với 86,41 điểm); nằm trong nhóm 27 tỉnh, thành công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước (nhóm A, có điểm xếp hạng từ 75 đến 100 điểm).

Vĩnh Long là tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng, đạt 93,68 điểm. Đà Nẵng xếp thứ hai với 92,26 điểm và Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ ba với 90,45 điểm. Xếp cuối bảng là tỉnh Bình Phước với 3,84 điểm.

POBI là công cụ giúp các tỉnh, thành phố tham chiếu và đo lường mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước và mức độ thực thi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Đồng thời, giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương thông qua các khía cạnh độ minh bạch, tính giải trình và mức độ tham gia của người dân vào quản lý ngân sách…

(www.binhdinhplus.vn)

Trả lời