Bản đồ Covid-19 tại Bình Định

Bình Định là tỉnh thứ 50 xuất hiện dịch trong đợt này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020, Bình Định ghi nhận ca nhiễm cộng đồng

Thông tin các trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Cập nhật liên tục hàng ngày…

,

Trả lời