Ngành nông nghiệp Bình Định hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nông dân và ngư dân

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định vừa chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng phương án tiêu thụ nông sản, hải sản cho nông dân, ngư dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Dự kiến triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại Cục Thuế Bình Định

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ, xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, đáp ứng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, hướng đến lộ trình “khai tử” hoá đơn giấy vào ngày 01.7.2022.